என் மேகம் ???

Friday, September 23, 2016

மௌனத்திரை


வெறித்துக் கிடக்கிறது
வீதி ஒன்று

அமைதியைக்
கிழித்து வருகிறது
வண்டிக்காரன் குரலோ..
பூக்காரி குரலோ...

பேரம் பேசும் குரல்கள்
புன்னகை பரிமாறல்கள்
மனிதர்களின் மௌனத்திரை
கிழித்து செல்கிறார்கள்
நடமாடும் வியாபாரிகள்