என் மேகம் ???

Saturday, August 25, 2012

மழை

மழை நினைவுகள்
------------------------------

ஓயாத கதைகளாக
பெய்கிறது மழை

ஒவ்வொருவருக்கும்
ஏதோ ஒன்றாக

மண்தொடும் மழையோடு 
கிளரும் நினைவுகள்

மண்வாசனை போல்
சுகமாக

அடித்து வரும் குப்பை போல்
வலிகளாக

சாரல் போல்
இதமாக

சூறாவளி போல்
கொடுமையாக

மழை வெறித்தவுடன்
வெறித்து போயினமழைப் பேச்சு
---------------------

சில்லென்ற காற்றோடு
கண்மூடி
மனதோடு பேசுகிறேன்

காகிதக் கப்பல்
பயணங்களை
மழலையோடு  பேசுகிறேன்

மழைக்கால
நினைவுகளை
உறவோடு பேசுகிறேன்

மழைப் பேச்சோடு
விழித்து வருகின்றன
உறங்கிக் கிடந்த  பேச்சுக்களும்


மழை இரவு
------------------------------

இலை நுனியில்
நட்சத்திரங்கள்

சாலை ஓரத்தில்
நிலவுகள்

மேகங்களோடு
மனிதர்கள்