என் மேகம் ???

Thursday, August 18, 2011

காலம்

வீதியெங்கும் பூத்திருக்கிறது
காலம்...

காலம் காலமாக இருக்கும்
கல்லும் மண்ணுமாக...

பல காலமாக இருக்கும்
நிழல் தரும் மரங்களாக...

சில காலமாக இருக்கும்
சிறிய பெரிய வீடுகளாக...

சமீபத்தில் தோன்றி
பூத்துக் குலுங்கும் செடிகளாக...

கணம் கணமாகக்
கடந்து செல்கிறேன்

உறையப் போகும்
கணம் நோக்கி...

Tuesday, August 2, 2011

இருக்குமா?

நினைவுகளின் வண்ணங்களைப்
பூசிச் சென்றது
வண்ணத்துப் பூச்சி ஒன்று

பால்யத்தின் சுவடுகளைப்
பாதுகாத்து இருக்குமா
புளியமரத்து நிழல்?

பதின்மத்தின் பதிவுகள்
பத்திரமாக இருக்குமா
பூந்தோட்டத்தில்?

இளமையின் துள்ளல்கள்
இன்றும் இருக்குமா
பச்சை புல்வெளியில்?

வாழ்வின் சாட்சியாக
வாழ்ந்திருக்குமா?
காலத்தின் மாற்றங்களில்
புதைந்து இருக்குமா?