என் மேகம் ???

Tuesday, January 22, 2019

வீடென்பது ...

வீடென்பது ...
கல்லும் மண்ணுமல்ல
உணர்வுகளின் பின்னல்
நினைவுகளின் குவியல்

பூச்சூடி புதுப்பெண்ணாக
கால்பதித்த தருணம்
புது உறவுகள் பூத்திட
விளக்கேற்றிய பொழுது

ஊடலும் காதலும்
உலாவிய நினைவுச் சிதறல்கள்
நட்பும் உறவும் அளவளாவிய
விழாக்கால  கொண்டாட்டங்கள்

வளைபூட்டி வழியனுப்பி
மழலையுடன் வரவேற்று
கிள்ளை இன்பத்தில்
திளைத்த தருணங்கள்

புது உறவுகளை வரவேற்று
பகிர்ந்து கொண்ட மணித்துளிகள்
இறப்பென்ற நிகழ்வோடு
உறைந்து போன கணங்கள்

வீட்டைச் செப்பனிட்டு
நினைவுகளை மீட்கிறோம்
கூடி மகிழ்ந்து
உணர்வுகள் பகிர்கிறோம்


வீடென்பது ...
கல்லும் மண்ணுமல்ல
உணர்வுகளின் பின்னல்
நினைவுகளின் குவியல்