என் மேகம் ???

Sunday, October 2, 2011

நிழற்பட பயணம்

அந்த சுவற்றில்
துவங்கியது
அவன் நிழற்பட பயணம்...

தவழ்ந்து சிரித்து
பெற்றோர் அணைத்து
தங்கை கைபிடித்து
தம்பி தோள் சேர்த்து
நட்புடன் கைகோர்த்து
மனைவியுடன் இணைந்து...

வாரிசின் புன்னகையுடன்
சற்றே நின்றது
அவன் நிழற்பட பயணம்
அந்த சுவற்றில்...

மீண்டும் குடியேற
தேவைப்பட்டது
அவன் நிழற்படத்துக்கு
மாலை ஒன்று...