என் மேகம் ???

Monday, September 27, 2010

பெரியவர்கள்

குழந்தைகளின் கனவை
விற்று
போர் புரிந்தனர்

கனவு தொலைத்தவர்களை
மிரட்டி
சிரிக்க வைத்தனர்

சிரிப்பைக் களவாடி
வேஷம்
போடத் துவங்கினர்

தொலைத்த சிரிப்பையும்
கலைத்த கனவையும்
மீட்டுத் தருவதாக...

Friday, September 10, 2010

கதைகள்

காரணக் கதைகள்
சிரிப்பாணிக் கதைகள்
நீதிக் கதைகள்
புதிர்க் கதைகள்
பட்சிக் கதைகள்
விலங்கு கதைகள்
மண்ணின் கதைகள்
மக்கள் கதைகள்
உறவுக் கதைகள்
பிரிவுக் கதைகள்
கோயில் கதைகள்
கோவின் கதைகள்
நாடோடிக் கதைகள்
நாட்டின் கதைகள்
பூக்களின் கதைகள்
பூவையர் கதைகள்

பேனாவின் நுனியில்
அடங்கிடும்
எழுதப் பட்ட கதைகள்

நாவின் நுனியில்
அடங்கிடும்
சொல்லப்பட்ட கதைகள்

காற்றைப் போல்
உலகை நிறைத்து
உலவிக் கொண்டிருக்கும்
சொல்லப்படாத கதைகள்...